ความเห็น 165612

เอกสาร ข้อมูล ความรู้ ปัญญา และ “สิบความรู้ไม่เท่าหนึ่งปัญญา”

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์วสะ

คงจะมีเราไม่กี่คนที่เอาจริงจังกับการคิดจริง พูดจิง ทำจริง

ที่เหลือน่าจะมีอะไร "เล่นๆ" อยู่สักอย่างสองอย่าง ละครับ

เรื่องระบบสาระสนเทศนี่ก็เป็นการมองข้ามประเด็นสำคัญที่สุดไปเหมือนกัน

จากมุมที่ผมอยู่ ผมว่าเขาข้ามระบบข้อมูลไปครับ จากระบบดิจิตัล เป็นความรู้ไปเลย ทำให้แทบไม่มีใครเข้าถึง

(โดยความเป็นจริงนะครับ ไม่ใช่ในหลักการที่อ้างมาลอยๆ)

การกระโดดข้ามช่วงของ "ข้อมูล" คือคนที่จะต้องใช้จริง ได้ "รับรู้" ไม่ค่อยเพียงพอ

เข้าลักษณะ Copy and paste มากกว่าผ้านกระบวนการรับรู้ ที่จะนำไปสู่การเข้าใจ

Copy and paste นี้ได้ by pass กระบวนการรับรู้และเรียนรู้ จนไม่เกิดความรู้ และไม่เกิดปัญญา เลยไม่ได้ประโยชน์ครับ

เราลงทุนเรื่องนี้มากมาย แต่ไม่ค่อยได้ใช้งานเต็มที่ อย่างที่ควรจะเป็น ก็เพราะสมมติฐานที่ไม่เป็นจริงด้าน "ข้อมูล"

มุมนี้ไม่ทราบอาจารย์มองอย่างไรครับ

หรือว่าผมเข้าใจผิดไปก็ถือว่าเป็นโชคดีของประเทศ ที่เราจะไม่ลงทุนสูญเปล่า นะครับ