ความเห็น


จากที่ติดตามโครงการ TOPSTAR มาพอสมควรเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และช่วยให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง  ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนเพื่อผู้เรียน  แต่มีข้อสงสัยบางประการกล่าวคือ "...โดยสรุป โครงการนี้ดำเนินการมา ๓ ช่วง ใช้เวลา ๒ ปี เศษ   ได้สร้างความรู้และทักษะในการพัฒนาคุภาพโรงเรียน โดยวิธีการกระบวนระบบ Systems Approach) หรือ Learning Organization นั่นเอง ..."   นั่นหมายความว่าโรงเรียนต่างๆเหล่านี้ล้วนได้พัฒนาอย่างเป็นระบบเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วย  หากเป็นเช่นนั้นย่อมเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเพราะเมื่อเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้แล้วย่อมพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี