ความเห็น 16515

การเมือง:พยาบาลชุมชนกับคนรากหญ้า

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     ขอ ลปรร.ด้วยคนครับว่า...พลิกวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาส ลองช่วย ๆ กันจุดประเด็น "คุณธรรมจริยธรรมกับชีวิต" ความจำเป็นที่เราต้องแสวงหาคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง ไม่เพียงแต่เก่ง "อัศวินที่ดีต้องทั้งดีและเก่ง" ทำอย่างไรที่ 1 เสียงนั้นได้พิจารณาคนที่มีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน และเป็นประเด็นแรก ๆ ในการตัดสินใจ ครับ! คนละไม้คนละมือนะครับ อยากเชิญชวนครับสร้างโอกาสในคนเรานึกถึงประเด็นนี้ต่อไปในอนาคตด้วย...(ยิ้ม ๆ)