ความเห็น 1645683

นกน้อยสร้างรังใหญ่

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

*** เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ blog to book ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้่าวสารได้เป็นอย่างดี

*** จากประสบการณ์ที่ดิฉันได้ใช้เวลาพูดคุยกับนักเรียนมา 2 ปีเศษ มีนักเรียนเข้ามาทักทายไม่ถึง 100 คน และมีเพียง 2 คน ที่สร้างบันทึกเอง จากการได้ฟังการพูดเชิญชวน blog to book น่าจะเข้าถึงประชาชนอีกกลุ่มได้ดีกว่าค่ะ