ความเห็น 1644796

การตกแต่งเว็บไซต์ที่สร้างจาก Portal.in.th

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่บางทราย ต้องขอถามก่อนว่าตอนที่เอาข้อความ

โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

ด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน (ระยะที่ 1)

Project for Revitalization of the Deteriorated Environment in the Land Reform Areas

Through Integrated Agricultural Development / Stage 1(PRO-IAD)

มาลงเนี่ย ใช้วิธีพิมพ์เองหรือว่า copy` แล้ว paste คะ