ความเห็น 164330

CoP และ G2K กับรังสีวิทยา

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ จันทวรรณกับ คุณโอ๋ ครับ

  • ขอบคุณมากเลยครับ
  • ผมได้วันมาแล้ว จะขอเป็น  ศุกร์ ๓๐ มีนาคม ช่วง ๑๒.๐๐ ถึง ๑๓.๓๐ น. ได้มั้ยครับ
  • มารับประทานข้างเที่ยงด้วยกันก่อนแล้วค่อยเริ่มครับ
  • จะทำหนังสือเชิญเป็นทางการอีกครั้ง ถ้าอาจารย์ทั้งสองท่าน OK นะครับ

 สกล ครับ 

  • อะไรมัน ยืด ตรงมุมปากหรือเปล่า