ความเห็น 164263

ความรู้เรื่อง ผู้สูงอายุ

เขียนเมื่อ 

หมอมัทนา คะ ไปเยี่ยมเยียนพวกเราชาวสาธารณสุข และผู้สูงอายุเที่ยวนี้ ก็ได้เห็นกิจกรรมที่ทำกันมากขึ้นค่ะ เพราะส่วนหนึ่งผู้สูงอายุต้องการ มีส่วนร่วม และเริ่มรู้จักเรื่องสุขภาพ บทบาทของตัวเองเพิ่มขึ้น ... ทันตบุคลากรของเราก็เห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากมากขึ้น ไม่ทำแต่เพียงการให้บริการรักษา แต่กระโดดไปเข้าชุมชน หาเพื่อนร่วมงานในพื้นที่ และช่วยกันทำมากขึ้นค่ะ

2 วันนี้ ได้ไปทางอีสาน พื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ ผู้สูงอายุก็เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่นกันค่ะ

ราชการ หรือผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุนี้ ควรต้องวางบทบาท เป็นผู้ช่วยเหลือ ช่วยสนับสนุนที่ดี ก็น่าจะทำให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการดูแลตนเอง และช่วยเหลือชุมชนได้ด้วยต่อไปละค่ะ ... ต้องดูกันต่อไปว่า จะเป็นรูปธรรมได้จริงหรือไม่นะคะ

อาจารย์หมอมัทนา กลับมา ก็มาช่วยกันนะคะ