ความเห็น 16422

AAR : กิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพ

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรื่องรูป ผมจะทักอย่างที่อาจารย์หมอ JJ ทัก ตั้งแต่บันทึกที่แล้วครับ

กลับมาครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ ภูมิคุ้มกันเดิมยังอยู่ และผมจะระวังตัวให้ดีกว่าครั้งที่แล้ว