ความเห็น 1641

น้ำไหลบ่าเข้าน่านอีกแล้ว

ชาตรี เจริญศิริ
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ share KM กระบวนการประชาคมน่าน วางแผนจะเล่าผ่านบล็อกเป็นขาประจำครับท่านอาจารย์ น่านพบว่าแค่มีใจเกินร้อยกับมีคนดีนั้นไม่พอ ต้องมีกลไกจัดการให้ความคิดสู่การปฏิบัติ หรือมีวงจรผ่านหัวใจสู่สมองสู่มือในที่สุด ผมเล่นทั้งสามบทบาทคือ บางครั้งเป็นสมองช่วยคิด บ้างครั้งให้กำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้ใครบางคน แต่ทุกครั้งต้องเป็นมือ(บางครั้งเป็นเท้าด้วย) จะได้ขยับเดินครับ

น้ำท่วมเมืองน่านครั้งนี้คนน่านมีที่พึ่งคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมจุดต่อจุด นาทีต่อนาทีโดยผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาแบบร่วมด้วยช่วยกัน โรงเรียนไหนจะปิดเพราะน้ำท่วมก็อาศัยคลื่นวิทยุกระจายเสียงบอกกล่าว ตั้งแต่ 06.00-24.00 น. วันที่ 14 ส.ค. โทร.เข้ากว่า 700 สาย นาทีต่อนาที

ขณะนี้นำลดแล้วแต่พลังการมีส่วนร่วมยังเหนียวแน่นอยู่ ครั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน คือ Hub แห่งพลัง

ครั้งต่อไปจะใช้คลื่นนี้เพื่อชาติอีก เราพบคุณแล้ว