ความเห็น 1635843

ลูกศิษย์หรือลูกจ้าง

เขียนเมื่อ 

ในฐานะครู ก็คงต้องพยายามอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม

และไม่เป็นพวกวัตถุนิยม เห็นเงินเป็นพระเจ้า

แต่ผมก็ไ่ม่ปฏิเสธนะครับว่า เงินเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผมใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย แต่เงินก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมด

ความสุขหรือความมีทุกข์น้อยที่สุด การที่ได้ทำงานที่เรารัก แ้ม้บางครั้งจะเป็นงานที่คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นงานไม่มีเกียรติ์

ไม่สมกับความรู้ที่ร่ำเรียนมา แต่หากเรามีศรัทธาในงานที่ทำ เราก็จะมีความสุข หรือหากว่ามีปัญหา เราก็จะมีกำลังใจในการแก้ปัญหา

และแก้ปัญหาได้ในที่สุัด

----------

ถ้าหากเงินไม่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้คุณ

คุณก็ตกเป็นเครื่องมือของเงิน

คนมีเงินไม่รู้จักใช้ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นทาสเงิน

คุณต้องทำงานหนัก โดยไม่ได้พักก็เพราะ เงิน

เงินไม่เคยให้ใครหยุดพัก จนกว่าผู้นั้นจะรู้จัก “ พอ ”

คนส่วนมากแสวงหาสิ่งที่ต้องการ

แต่มีน้อยคนนักที่ได้ชื่นชมกับสิ่งที่หาได้

เพราะคนส่วนใหญ่เอาแต่หาไม่รู้จักพอ

จึงไม่เหลือเวลาที่จะชื่นชมสรรพสิ่งในโลกและสิ่งที่หาได้