ความเห็น 1635289

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สานต่อความฝันที่เป็นจริงของชีวิต
IP: xxx.123.113.127
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ครับผมจบตรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เกรียตินิยมอันดับสอง 3.38 และกำลังศึกษาโทต่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครับผมอยากไปเรียนต่อต่างประเทศโดยโอนเกรดที่เรียนไปเรียนโทควบเอกได้ไหมครับ ผมอยากกลับมาเป็นอาจารย์มากครับ และจะทำให้ดีที่สุดครับผมสัญญา