ความเห็น 163128

นักเรียน...นักเลง

เขียนเมื่อ 
  • แข็งแกร่ง  แต่ไม่แข็งกระด้าง
  • อ่อนโยน   แต่ไม่อ่อนแอ
  • จริงจัง  จริงใจ 
  • ทั้งหมดนี้ มีอยู่ในคนที่เป็นนักเลงจริง  ครับ