ความเห็น 162927

การทำงานแบบย้อนเกล็ด

เขียนเมื่อ 

เข้าใจแล้วค่ะ

อย่าลืมบันทึกไว้นะคะ

เวลาที่สร้างโมเดลการจัดการความรู้ขององค์กรจะได้นำมาเป็นองค์ประกอบด้วยค่ะ

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ