ความเห็น 162785

ในประเทศไทยไม่มีเจ้าของ Mind Map (ไม่ใช่ "Mind Maps")

เขียนเมื่อ 

การจด Trademark คำว่า Mind Maps ของ Buzan ได้แต่ไม่สามารถจด Trademark คำว่า Mind Map ได้ในอเมริกาและอังกฤษนั้นเปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนดังนี้ครับ

เหมือนคำว่า "ยาทัมใจ" สามารถจดเป็น Trademark ในประเทศไทยได้ แต่คำว่า "ยาทันใจ" หรือ "ยาทำใจ" ไม่สามารถจดได้เพราะเป็น "คำทั่วไป" เป็นต้น

ดังนั้นสิ่งที่คุณรับ license มาจากบริษัท Buzan คือคำว่า "Mind Maps" (เติม s) แต่คุณไม่ได้รับ license คำว่า "Mind Map" เพราะคำว่า "Mind Map" จด Trademark ไม่ได้ถือว่าเป็น "คำทั่วไป" ครับ

ผมคิดว่าบริษัทห้องแถวอย่าง Buzan อาจเจตนาไม่ชี้แจงรายละเอียดนี้แก่ผู้ซื้อ license ครับ