ความเห็น 1625141

เอกสารฉบับย่อ : การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยชุดตัวชี้วัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

เขียนเมื่อ 

คงต้องใช้นโยบายของพระราชานะครับท่าน  สังคมจึงจะไปรอด

สรุปงานเสวนา ๙ วิธีฟื้นฟูชาติ ตามแนวพระราชนิพนธ์เรื่อง"พระมหาชนก"ที่ผ่านมาครับ

http://gotoknow.org/blog/plays-learns/307280