ความเห็น 1621956

ลูกศิษย์หรือลูกจ้าง

เขียนเมื่อ 

สำหรับเกต ความศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญมาก

ถ้าเราศรัทธาในงาน เราศรัทธาหน่วยงานหรือองค์กรที่เราทำงานด้วย ทุกอย่างไม่สามารถนิยามได้ว่า งาน เงิน ชีวิต จะต่างกันอย่างไร เพราะมันคือสิ่งเดียวกัน

 

วันนี้เกตศรัทธาที่จะทำงานกับอาจารย์ เพราะอาจารย์สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และความทุ่มเท แต่บริบท (ขอยืมคำมะปรางมาใช้) ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน พื้นฐานครอบครัว การศึกษา ประสบการณ์ส่งผลต่อทัศนคติ ดังนั้น สิ่งสำคัญทำอย่างไรจึงจะสมดุล จึงเป็นเรื่องที่น่าจะยากที่สุด แต่ถ้าทำได้ ความสุขก็บังเกิด

 

เรื่องบริหารงานมนุษย์นั้น ยากแท้หยั่งถึงจริง ๆ ค่ะอาจารย์ :-)