ความเห็น 1616297

จริยธรรมขั้นสูงสุดตามแนวจิตวิทยาตะวันออกและตะวันตก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

 

☺ แวะมาชม/ฟังประวัติ"หมวดตี้"...วีรชนตัวจริง

☺ ขอเทิดคุณความดีและขอให้ท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ ๛