ความเห็น 1612661

พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ - Four sublime states of mind

เขียนเมื่อ 

คุณ สงกรานต์ [IP: 110.164.18.17]มาร่วมกันทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และส่วนรวมได้ง่ายๆผ่านทาง GotoKnow สิคะ แล้วจะได้ชื่นใจกับกัลยาณมิตรดีๆที่มาทักทายกันด้วยนะคะ