ความเห็น 1608823

เสน่ห์...ทะเลใต้

เขียนเมื่อ 

คุณ poo ครับ

คงเป็นฉบับสุดท้ายของเช้านี้

เตรียมตัว..เปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองใหม่

เปลี่ยนสถานที่  อาจใช้เวลากับ GTK น้อยลง

สัญญาว่า...เมื่อมีเวลาจะแวะเวียนมาเสมอ ๆ

ระลึกถึง นะครับ