ความเห็น


ตอบ อาจารย์ขจิต ฝอยทอง

เนื่องจากเป็นผู้มาใหม่..อันที่จริงได้เคยใช้ GTK ตั้งปี พ.ศ.2547 แต่ตอนนั้นยังไม่มีเวลามาศึกษา และใช้งานอย่างแท้จริง จึงอาจจะผิดไปบ้าง...ถ้ามาตอบข้อสงสัยของอาจารย์ ณ ที่ตรงนี้

ที่ดิฉัน มีความสนใจหลายด้าน เพระศึกษาหลายสาขา อีกทั้งสาขาที่เรียนในระดับปริญญาเอก เป็นสาขาที่เน้นศึกษาหลายศาตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ อาจานน่าจะรู้จักสาขานี้คือ สาขาวิจัยพฤติกศาสตรประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกท้งต้นเองก็ศึกษาและทำวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จึงทำให้สนใจหลายด้าน และยังเป็นอาจารย์สอนทางด้านจิตวิทยา สถิติและวิจัย และวัดผลและประเมินผล จึงทำให้ต้องศึกษาหลายสิ่ง

สุดท้ายขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความสนใจกับบทความนี้นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี