ความเห็น


ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ชม....แต่ผมก็ขอชื่นชมอาจารย์เป็นอย่างมากเช่นกันครับที่เปิดเวทีนี้ขึ้นมา

คงเนื่องด้วยวิถีของบ้านนอกหรือคนชนบทนี่เองกระมังครับ ที่หล่อหลอมให้มนุษย์คนหนึ่งมีพฤติกรรม ความคิดที่จะนำสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตสำนึกออกมาแสดงต่อสาธารณะ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง...หรือไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง.......ถ้ามีโอกาส

คนบ้านนอกนั้น น้อยคนครับที่จะไม่มึความรู้สึกผูกพันกับบ้านเก่าและรักถิ่นเกิด ส่วนจะเป็นเพราะเหตุใดนั้นเข้าใจว่าทุกท่านคงทราบได้ดี....เพราะหลายสิ่ง หลายประการที่อาจารย์ได้แสดง จุดประกายและทำออกมาให้เห็น ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสรรเสริญ และน่าขยายวงออกไปสู่มวลสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ....ชาวหนองบัว....หมูบ้านโดยรอบที่ไกลออกไป ให้มีเพิ่มมากขึ้น ถือป็นการช่วยเสริม เติม ต่อ คนละนิด คนละหน่อย

สรุปง่าย ๆ ...ุคุณรู้.........ผมไม่รู้ ผมรู้....คุณไม่รู้ ทั้งคุณทั้งผมก็ไม่รู้......แต่มีคนอื่นที่รู้ ต่างก็นำสิ่งที่รู้มาแบ่งปันกัน ก็จะได้ความรู้ที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อชุมชนของเรา ซึ่งคงไม่มีใครรู้ดีเท่ากับพวกเรากันเองหรอกครับ

ตามประสาคนเคยเป็นเด็กวัด .....ขอเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้ว่า........ ในหมู่บ้านหนึ่ง พอถึงวันพระ ต่างคนต่างก็ทำกับข้าวคนละอย่างมาถวายพระ พอพระฉันเสร็จ ทั้งชาวบ้านและเด็กวัดต่างก็ได้กินกับข้าวหลายอย่าง ครบถ้วนทุกหมู่ ตามหลักโภชนาการ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี