ความเห็น 1601443

การแลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในนักศึกษาแพทย์กลุ่มรังสี ( ๒ )

ธัญมาศ
IP: xxx.173.149.44
เขียนเมื่อ 

ใครก็ได้บอกทีเกรดเฉลี่ย4ภาคการศึกษา2.75มีสิทธิ์สอบแพทย์ของ กสพท ได้ไหมค่ะ