ความเห็น 159901

อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนจะจัดการความรู้..แล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ปกติ เจ้ไปไหนมาไหน  มักจะเอาของฝากมาให้เสมอ คราวก่อนก็มีหนังสือมาฝาก..
  • คราวนี้จะได้อะไรนะ..(ไม่เอาเรื่องเล่า, ไม่เอารอยยิ้ม)...