ความเห็น 1597624

New Zealand …ดินแดนที่น่าไปศึกษาภาษาอังกฤษ(2) ชาวเมารี (Maori)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ขจิต ฝอยทอง เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาส่งสิ่งดีๆ และมีประโยชน์ต่อการศึกษา ถ้ามีอะไรที่ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมนึกถึงป้าบ้าง เพราะป้าสอนสังคมชั้น ม.2 ( อีก 3 ปี ป้าก็เกษียณแล้ว)