ความเห็น 1596860

เดือนสิบสองเป็ง

เขียนเมื่อ 

เดือนสิบสองปีนี้คงมีน้ำให้ลอยกระทงกันทั่วหน้า

อากาศเย็นมาเยือน หมอกลงยามเช้ามาหลายเพลาแล้ว

อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะ