ความเห็น 1594719

“ความโง่”ความจริงที่ตนเองรับไม่ได้

Kumton
IP: xxx.107.154.223
เขียนเมื่อ 

หากโง่ รู้ว่าตนโง่ จักไม่โง่

หากโง่ แล้วคุยโว ประจานความโง่

หากฉลาด คิดว่าตนฉลาด นั่นแหละโง่

หากฉลาด คิดว่าคนโง่ ก็ิยิ่งโง้ โง่

จงมีปัญญารู้ว่าในความโง่ย่อมมีความฉลาด และในความฉลาดย่อมมีความโง่

ทุกสิ่งล้วนเป็นเช่นนั้นเอง