ความเห็น 159211

มือซ้ายสร้างโลก ๒: ลอร์ด Baden Powell

เขียนเมื่อ 

อิอิ...ที่จริงคนถนัดซ้าย...มีทั้งแปลกใจตนเอง...และถูกทำให้แปลกแยกออกไปตั้งแต่เด็ก ๆ เลยครับ...

วัฒนธรรมการเขียนหนังสือก็ถูกตั้งไว้ให้เราต้องเขียนย้อน(ถ้าเป็นภาษาจีนก็ว่าไปอย่าง...อิอิ)

เครื่องมือเครื่องไม้ทุกอย่างทำมาเพื่อคนถนัดขวา...

 

ถูกประชามติว่าเป็นคนแปลกตั้งแต่เด็ก...

 

แต่เราก็ยืนยันในการใช้มือซ้ายมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความเชื่อส่วนตัวว่า...เราเป็นแบบนี้ ไม่จำเป็นเสแสร้งไปใช้ขวาครับ... ข้อนี้ผมเชื่อว่าทำให้คนถนัดซ้ายถูกมองว่าเป็นหัวเอียงซ้าย....หรืออีกนัยหนึ่งก็หัวแข็ง...ประมาณอาจารย์หมอเต็ม...พระอาจารย์ชัยวุธ...และผมเป็นต้นครับ....555