ความเห็น 159206

มือซ้ายสร้างโลก ๒: ลอร์ด Baden Powell

เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอเติมศักดิ์

เห็นคำว่า มือซ้าย ก็คลิกเข้ามาเลย (......)

เคยฟังมาจาก พ่อเสือ (ผู้กำกับลูกเสือ) ว่าการใช้มือซ้ายนี้ ท่านลอร์ด Baden Powell ได้มาจากชนเผ่าหนึ่งที่ไหนก็จำไม่ได้แล้ว เลยนำมาใช้ต่อ....

พ่อเสือท่านมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาก เรื่องกระดูกซึ่งเป็นเครื่องประดับก็อีกอย่าง... อาตมาก็ฟังๆ มาจำไม่ได้แล้ว ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญมาเล่าเรื่องนี้ ก็น่าจะดี นะครับ....

.......

อีกประเด็นหนึ่ง ถ้าขวาคืออนุรักษ์ ซ้ายคือก้าวหน้า แสดงว่า ความเจริญทั้งหลายเกิดจากฝ่ายซ้าย โดยฝ่ายขวาค่อยๆ เอาเยี่ยงอย่างเมื่อเห็นว่าเป็นไปได้อย่างมั่นคง...ประมาณนี้

เจริญพร