ความเห็น


  • เคยศึกษาวิถีปฏิบัติของพระบางท่าน การทำงานหนักและทำกิจต่างๆทั้งของวัดและชุมชนนั้น เป็นมรรควิถีในการเข้าถึงธรรมโดยการปฏิบัติของท่านเหมือนกันครับ ในเรื่องล่าของเว่ยหล่างและเคยฟังท่านพุทธทาสกล่าวเป็นปริศนาธรรมในลักษณะนี้เช่นกันว่า เวลากราบพระพุทธนั้น พระพุทธไม่ได้อยู่ในโบสถ์หรอก แต่อยู่โน่นในท้องนาที่คนกำลังไถนาและในการงานที่ผู้คนกำลังทำ
  • แต่ระดับนี้คงต้องเข้าใจและกำหนดรู้ด้วยการศึกษาให้ลึกซึ้งด้วยเหมือนกันครับ เพราะในแนวการสอนที่สำคัญของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนั้น ต้องเชื่อว่าปัจเจกทุกคนเรียนรู้และพ้นทุกข์ได้ด้วยวิถีแห่งปัญญา ซึ่งในแง่หนึ่งก็มีนัยยะว่าคนเราทุกคนมีความเป็นพุทธะอยู่ในตัวเองที่รอการปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะสามารถตื่นรู้ขึ้นมาได้
  • หลวงพ่อเข็บท่านคงจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ
  • กำลังรออ่านตอนต่อไปครับผม
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี