ความเห็น 1589550

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

สิทธิชัย นวลเศรษฐ
IP: xxx.26.136.29
เขียนเมื่อ 

เป็นงานที่น่าสนใจมากเลยครับ พอจะแนะนำได้ไหมครับว่า ผมจะสืบค้นงานวิจัยเรื่องนี้ในรูปแบบ ฉบับเต็ม ได้อย่างไร

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ