ความเห็น 158713

CoP และ G2K กับรังสีวิทยา

เขียนเมื่อ 

PPP ครับ

ผมว่าผมเริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วครับ แต่ตอนช่วงแรกนี้ ไม่เป็นอันกินอันนอนเลย แล้วผมก็ใช้เป็นที่หัดพิมพ์ดีดด้วย เลยช้า

ขอบคุณครับ