ความเห็น 1586596

ไก่...เบตง (ดูรูปก่อน)

ขายไก่ดำ สายพันธุ์ มองโกเลีย ยูนาน ภูพาน มีทั้งขนสีดำและสีขาว อยู่สงขลา อ.เมืองสงขลา ติดต่อนายสุธรรม จันทรัตน์ การไฟฟ้าสงขลาโทร.0824354479