ความเห็น 1585727

“ความโง่”ความจริงที่ตนเองรับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

ความโง่

ไม่ใช่จะยอมรับกันง่าย ๆ

หากมิใช่ผู้ที่อาจหาญแล้ว

จะไม่อาจจะยอมรับได้เลยว่าตนโง่

 

คนฉลาดทั้งหายแหล่ดีแต่คิดเรื่องโง่ ๆ ทำเรื่องชั่ว ๆ

แต่แปลก ที่คนโง่ ๆ ชอบ คิด และชอบทำเรื่อง ดี ๆ

 

แต่เราก็ไม่ได้แสวงหาทั้งดีและชั่ว

แต่เราแสวงหาทางพ้นจากความทุกข์

แต่คนโง่นั้น สั่งสมคุณความดีเป็นเสบียง

ในการเดินทาง เป็นกำลังใจในการออกเดิน

เพื่อทำความเข้าใจ ความจริง

แม้มันจะยาก แม้มันจะไกล

แต่ก็เชื่อมั่นว่าต้องไปถึง สักวัน