ความเห็น 1582905

“ความโง่”ความจริงที่ตนเองรับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

ปุถุชนที่ยังไม่รู้แจ้งในระดับพระอริยะก็ยังมืดบอดเพราะอวิชชาอยู่ครับ

คนโง่เลยเต็มโลกเลยครับ

ขอบคุณครับ