ความเห็น 1582773

“ความโง่”ความจริงที่ตนเองรับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

ครับ...คุณกะปุ๋ม

หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้นะครับ...

http://gotoknow.org/blog/giftforland/292831

ยิ่งคนที่เป็นผู้นำหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องหรือประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้วยแล้ว น่าเป็นห่วงจริง ๆ นะครับ...

ขอบคุณครับผม...