ความเห็น 15819

สร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยบล็อคไซต์ (Webblog)

Dr.Ka-poom
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

ในมุมมองผู้ผลิตสื่อ...

 

ไม่ว่ากระแสหรืออะไรมาแรงก็ตาม...แต่สิ่งที่ผู้ผลิตสื่อ ในฐานะของการเป็นผู้ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้(Instructional Design)..นั้น..สิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงคือ.."ผู้เรียน/ผู้ใช้..."...ใช้ง่าย ใช้คล่อง และสิ่งสำคัญคือ.."เกิดการเรียนรู้..."...