ความเห็น 157946

ทำไม คนเรียนเก่งจึงไม่มีความสุข

เขียนเมื่อ 

มีเยอะครับท่านอาจารย์ อย่างที่แรกว่า "ฉลาดแล้วแกมโกง" อย่างที่ท่านนายกคนปัจจุบันท่านต้องการหรือแม้แต่สังคมไทยก็ต้องเรียกร้องแล้ว คือ คุณธรรมนำความรู้ ในยุคนี้คงไม่สายเกินไปครับ