ความเห็น 157877

รายงาน Blog Tag

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ ครับ เราจะแปล คำว่า social sculpture ว่า "เครือข่ายทางสังคม " หรือ "ปฏิมากรรมทางสังคม"

หรือ ใช้คำไหนครับ?

 

  • social networking
  • social sculpture