ความเห็น 1578355

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมมรรค

บุษยา สุทธะสินธุ
IP: xxx.121.31.121
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่า ปาฐกถา เรื่องวิชชาธรรมกาย โดย พระภิกษุธีรภทฺโท ฟื้นสุทธสินธุ์ (ขุนวรบาทบริหาร) นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ คัดมาโดยย่อ นี้ นำมาจากที่ใด เพราะดิฉันมีคุณปู้ ชื่อ ฟื้น สุทธะสินธุ เป็นผู้พิพากษา และมีตำแหน่งเหมือนกับผู้เขียน ปาฐกถานี้ เลยสงสัยว่า อาจจะเป็นท่านเดียวกัน เลยอยากจะหามาอ่านประดับความรู้ เพราะคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าคุณปู่ ท่านเก่งหลายด้านค่ะ ท่านใดทราบ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ