ความเห็น 1575879

เดือนสิบสองเป็ง

เขียนเมื่อ 

ยินดียิ่งแล้ว มิตรแก้วมาหา ปี้มนัญญา มาแอ่วหาข้อย
เมินนานเหลือหลาย ที่นายหายจ้อย บ่แวะมากอย บล็อกนี้
มาแล้วดีใจ๋ ต่อไปอย่าลี้ แวะเวียนตี้หนี้ พ่องลอ
ส่วนศูนย์สิบนั้น สักวันเต๊อะหนอ บ่เมินเกินรอ ถ้าผ่อปี้เขี้ยว.