ความเห็น 1575567

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ประชา กระมล
IP: xxx.123.243.96
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผศ.มานิต ที่เคารพ

กระผมขอรบกวนท่านดังนี้ ครับ

1. อยากทราบเวลาที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษาต่อไป

2. อยากทราบว่าต้องหาสังกัดของมหาวิทยาลัยก่อน หรือว่าสมัครเรียนให้ได้ก่อนครับ

3. ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้แนะ กระผมเป็นตำรวจชั้นประทวนเรียนป.โทนิติศาสตร์ (วิทยานิพนธ์)ม.รามคำแหงปีการศึกษา 2552 และเกรดเฉลี่ยคือ 3.61 สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วอยู่ระหว่างส่งรูปเล่มต้องการเรียนต่อป.เอกนิติต่อเนื่องในประเทศ ต้องการเป็นอาจารย์และนักวิจัยทางกฎหมาย แต่ขาดทุนทรัพย์

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ