ความเห็น 157293

ในประเทศไทยไม่มีเจ้าของ Mind Map (ไม่ใช่ "Mind Maps")

เขียนเมื่อ 
โอ๊ย post เร็วไปเขียน "บอก" เป็น "ยอก" ขออภัยค่ะ