ความเห็น 157292

ในประเทศไทยไม่มีเจ้าของ Mind Map (ไม่ใช่ "Mind Maps")

เขียนเมื่อ 

ช่วยส่งเสียงไล่ด้วยคนค่ะ เกลียดมากเลยกับพวกที่เที่ยวมาจดลิขสิทธิ์ terms ทั้งหลายนี่ ส่วนมากก็จะไม่ใช่คนคิดค้นจริงๆซะด้วย มักจะเป็นพวกใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหาผลประโยชน์เข้าตัวค่ะ

พร้อมกันนั้นก็ขอชื่นชมและขอให้พวกเราช่วยกันชื่นชม ผู้ที่คิดค้นโปรแกรมดีๆขึ้นมาแล้วมีจิตใจกุศลให้คนใช้โดยไม่คิดเงิน ค่ามันสมองนี่ควรจะตีออกมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่าเงินได้แล้วค่ะ หากเราใช้ดีอยากช่วยนอกจากบริจาคให้เขาได้ตามที่ที่เขายอกแล้ว ก็ด้วยการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก ใช้งานกัน