ความเห็น 1571020

เดือนสิบสองเป็ง

เขียนเมื่อ 

พี่แดงคนนี้ คนดีเมืองขอน เมืองแก่นนคร ขอนแก่นว่าอั้น
ชอบปลูกดอกไพร ดอกไม้รอบบ้าน ส่งรูปเจือจาน มิตรรัก
ฝากดอกส่งไป กับคำทายทัก ทอถักคำหมั้น สัญญา
ระลึกถึงคะ คารวะต๋า ขอรับวันทา ไหว้สาของเจ้า.