ความเห็น 1568662

เดือนสิบสองเป็ง

เขียนเมื่อ 

สิบสองเป็งแม่นแล้ว  เฮาเฮย

ผู้คนบ่ละเลย           ฮีตดั้ง

ตานสลากต๋ามเกย     ไปสู่  ผีเหย่

ป๋าเวณีสืบบ่ยั้ง          นี่แล้..ล้านนา

-เข้ามาแว่แอ่วและอ่านม่วนใจ๋ดีเนอเฮา..

ด้วยความปรารถนาดีจากลุงหนาน...พรหมมา