ความเห็น 156861

สภาพัฒนาการเมืองไทยคืออะไร

เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบวันนี้อาจารย์ได้เข้าร่วมเวที...รับฟังความคิดเห็นสภาพัฒนาการเมืองไทย ภาคเหนือตอนล่าง ที่โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ด้วยหรือปล่าวครับ...

 

วันนี้ผมเห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง...แต่ที่ผมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม...ผมยังยืนยันความคิดเดิมครับ...

 

เวลาเราร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีไหนก็ตาม...สิ่งที่เราเห็นกันอย่างชินตา...คือเอาคนคิดเก่งเสนอเก่งมานั่งเสนอความเห็นกัน...แล้วสรุปไปให้คนส่วนกลางรวบรวมต่อ...

 

สิ่งสำคัญก็คือ...ที่เสนอกันเกือบทุกคน...เป็นการเสนอแบบ คุณนะทำ(จนเป็นสังคมคุณน่ะทำไปแล้ว)...อยากให้นักการเมืองมีจริยธรรม...อยากให้มีระบบการเมืองที่ดี...ผมถามคำเดียวว่า...แล้วตัวคุณจะทำอะไร...(ดูความเห็นของคุณหมอสุธีแล้วบอกได้เลยว่า???...อิอิ)

 

ที่น่าพอใจคือเวทีวันนี้มีคนตรวจสอบเวทีอยู่ไม่น้อย(คงพอใจนะครับอาจารย์หมอสุธี...อิอิ)

สภาพัฒนาการเมือง...สุดท้ายจะเป็นอะไร...

องค์กรเอกชน???

องค์กรภาครัฐ???

องค์กรอิสระ???

องค์กรประชาชน???

ได้รับคำตอบว่า...แล้วแต่ความเห็นของประชาชน...เพราะนี่คือการเมืองภาคประชาชน...แต่ก็อยากมีรูปแบบชัดเจน...มีงบประมาณสนับสนุน...และมีบทบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญ...

 

แล้วถ้ามีเกิดขึ้นได้จริง...เป็นการเมืองภาคประชาชนจริง ๆ ... องค์กรนี้จะยืนอยู่จุดไหน...

 ฝ่ายตรงข้ามนักการเมือง....???

ฝ่ายสนับสนุนนักการเมือง...???

คนกลางที่คอยทำให้การเมืองพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง...???

 

เหล่านี้เป็นคำถามที่ผมฝากไว้ในเวที...ถ้ายังหาคำตอบได้ไม่ชัด...ก็จะจบลงอีหรอบเดียวกับ...สภาที่ปรึกษาฯลฯนั่นแหละครับ...