ความเห็น 1568283

ผญาม่วน 7...ตีกลองน้ำ (2) สาวอีสานลงเล่นน้ำในวังวนกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด

สวัสดีครับคุณpakamon

เปิงบ้าน  ที่ผมใช้นี้  ภาษาอีสานมีความหมายสองทาง  คืออย่างที่หนึ่ง หมายถึง  ค่านิยม  แนวปฏิบัติ ที่คนยอมรับเหมือน ๆ กันทั้งหมู่บ้านก็เรียกว่า เปิงบ้าน ของหมู่บ้านนั้น ๆ    เปิงบ้านอย่างที่สองคือ  เปิงบ้านที่หมายถึง เปิงเรือน คือห้องซึ่งพ่อเฒ่า พ่อใหญ่(คุณตา) นอน มีของสูง  ของศักดิ์สิทธิ์ ของดีที่รักษาบ้านเรือนอยู่ในห้องเปิงนี้ ห้ามลูกเขย  หรือลูกสะไภ้ เข้ามาในห้องเปิงนี้  ถ้าเข้ามาถือว่า  ล่วงเปิง จะถูกว่ากล่าวตักเตือน....   ส่วนเปิงในภาษาเหนือนั้น ผมไม่ทราบครับ  ขอบคุณครับ