ความเห็น 1566958

เวลา...ยาเสพติด วิทยานิพนธ์ และชุมชนเข้มแข็ง

เขียนเมื่อ 

กึ้ดสามสิบ เป็นหมู่บ้านที่ผมประทับใจครับ ผมได้รับประสบการณ์ดีๆจากที่นี่มากมาย

คุณบอยมีโอกาสไปเที่ยวได้ครับ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลีซู ครับ