ความเห็น 156442

KM ราชการ ... (5) แผนใช้ KM กรมอนามัย 2550

คนดอย
IP: xxx.157.71.247
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านเรื่องเล่าแล้วมีความเข้าใจในการดำเนินงาน Km ของกรมอนามัยมากขึ้น ไม่ได้รับผิดชอบ Km โดยตรง แต่มีส่วนที่ต้องปฏิบัติ รับรู้จากคนที่เข้าอบรมแล้วก็ยังไม่กระจ่าง การจัทีมส่วนกลางมาช่วยส่วนภูมิภาคเป็นสิ่งที่ดัมากๆ ข้อให้มีแผนงานสนับสนุนเร็วๆนี้นะคะ