ความเห็น 15639

จิตกับกาย...(Mind and Physical)

คนข้างนอก
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
เคยอ่านเจอว่าก่อนที่มนุษย์จะมีภาษาพูด  มนุษย์ในยุคแรกๆสื่อสารกันด้วย " จิต " โดยใช้ " จิต " ต่อ " จิต " แต่เมื่อมนุษย์มีวิวัฒนาการมากขึ้นจึงเกิดภาษาพูดและภาษาเขียน ..และเมื่อมีผู้ที่สงสัยในการเกิดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ก็ได้มีการพยายามพิสูจน์โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้กลไกการแสดงออกของมนุษย์ถูกเปิดเผยแต่ก็เปิดเผยได้เพียงแค่สิ่งที่สามารถวัด หรือกำหนดได้เท่านั้น สิ่งที่มากกว่านั้นเช่น " จิต "  " วิญญาณ " หรือ" ปัญญา " วิทยาศาสตร์ยังคิดหาวิธีพิสูจน์ไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าท่านได้ชี้แนะวิธีที่จะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองอย่างชัดแจ้ง เพียงผิว์ผู้ใดต้องการพิสูจน์บ้าง?